ผลการแข่งขัน Thailand Super Series 2018 Rd. 2

Thailand Super Production 2018 Rd. 2

อันดับ 1 หมายเลข 88 ยศรัญ แสนสุข จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM

 

อันดับ 2 หมายเลข 45 พงษ์ ตระกูลทอง สังกัดทีม K45

 

อันดับที่ 3 หมายเลย 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team

 

อันดับ 4 หมายเลข 7 อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM

 

อันดับ 5 เป็นหมายเลข 18 เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย จาก Alpha Factory Racing Team By PULZAR

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super Production 2018 Rd. 2

 1. หมายเลข 88 ยศรัญ แสนสุข จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM
 2. หมายเลข 45 พงษ์ ตระกูลทอง สังกัดทีม K45
 3. หมายเลย 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team
 4. หมายเลข 7 อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM
 5. หมายเลข 18 เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย จาก Alpha Factory Racing Team By PULZAR

 

Thailand Super Compact 2018 Rd. 2

อันดับ 1 หมายเลข 43 มานะ พรศิริเชิด สังกัด Innovation Motorsport

 

อันดับ 2 หมายเลข 55 จารุตม์ จรวิเศษ จาก Innovation Motorsport

 

อันดับ 3 หมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ สังกัด YK Motorsports by SUNOCO

 

อันดับ 4 หมายเลข 19 เดชาธร ภู่อัครวุฒิ จาก YK Motorsports by SUNOCO

 

อันดับ 5 หมายเลข 5 ปวีณ แดงสง่า จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super Compact 2018 Rd. 2

 1. หมายเลข 43 มานะ พรศิริเชิด สังกัด Innovation Motorsport
 2. หมายเลข 55 จารุตม์ จรวิเศษ จาก Innovation Motorsport
 3. หมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ สังกัด YK Motorsports by SUNOCO
 4. หมายเลข 19 เดชาธร ภู่อัครวุฒิ จาก YK Motorsports by SUNOCO
 5. หมายเลข 5 ปวีณ แดงสง่า จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT

 

Thailand Super Pickup 2018 Rd.2

อันดับ 1 หมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล

 

อันดับ 2 หมายเลข 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล จาก HYB มนตรีดีเซล DATATEC

 

อันดับ 3 หมายเลข 13 เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ จาก Repsol-บังแซะแคมซิ่ง-ค.ร.ม.คนรักเมีย

 

อันดับ 4 หมายเลข 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย จาก Yss racing shock-PTT-Lenso

 

อันดับที่ 5 เป็น หมายเลข 55 เพิก เลิศวังพง จาก Repsol บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย

 

สรุปผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup 2018 Rd.2

 1. หมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล
 2. หมายเลข 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล จาก HYB มนตรีดีเซล DATATEC
 3. หมายเลข 13 เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ จาก Repsol-บังแซะแคมซิ่ง-ค.ร.ม.คนรักเมีย
 4. หมายเลข 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย จาก Yss racing shock-PTT-Lenso
 5. หมายเลข 55 เพิก เลิศวังพง จาก Repsol บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย

 

Thailand Super 2000 2018 Rd.2 

รุ่น Thailand Super 2000 อันดับ 1 หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ Sittipol Group - KI Sugar

 

อันดับ 2 หมายเลข 95 กิตติธัช วงษ์ไพร จาก Vattana Motorsport

 

อันดับ 3 หมายเลข 88 รูดอล์ฟ ยู จาก Painkiller Racing Thailand

 

อันดับ 4 หมายเลข 35 เจ็ม ยูดูวมาส จาก SEVEN Racing

 

สรุปผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Super 2000 2018 Rd.2 

 1. หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ Sittipol Group - KI Sugar
 2. หมายเลข 95 กิตติธัช วงษ์ไพร จาก Vattana Motorsport
 3. หมายเลข 88 รูดอล์ฟ ยู จาก Painkiller Racing Thailand
 4. หมายเลข 35 เจ็ม ยูดูวมาส จาก SEVEN Racing

 

Thailand Touring Car 2018 Rd. 2

รุ่น Thailand Touring Car อันดับ 1 หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา สังกัดทีม Singha Motorsport Team Thailand

 

อันดับ 2 หมายเลข 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา สังกัดทีม PTT PERFORMA-V.C.MEAT RPM-COSMIS Racing Team

 

อันดับ 3 หมายเลข 99 โทนี่ เพอร์ซี่ จาก TR Motorpsport-Unixx

 

อันดับ 4 หมายเลข 24 ธำรง มหาดำรงค์กุล จาก Singha Cosmo Motorsport

 

อันดับที่ 5 หมายเลข 17 เจษฎา ยังพิชิต จาก Singha TT Motorsport

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Touring Car 2018 Rd. 2

 1. หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา สังกัดทีม Singha Motorsport Team Thailand
 2. หมายเลข 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา สังกัดทีม PTT PERFORMA-V.C.MEAT RPM-COSMIS Racing Team
 3. หมายเลข 99 โทนี่ เพอร์ซี่ จาก TR Motorpsport-Unixx
 4. หมายเลข 24 ธำรง มหาดำรงค์กุล จาก Singha Cosmo Motorsport
 5. หมายเลข 17 เจษฎา ยังพิชิต จาก Singha TT Motorsport

 

Thailand Super Eco 2018 Rd. 2

อันดับ 1 หมายเลข 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ จาก V-Are Pro Garage Racing Team

 

อันดับ 2 หมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร สังกัดทีม Team J1 Donut Racing

 

อันดับ 3 หมายเลข 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ จาก HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage

 

อันดับ 4 หมายเลข 56 อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย จาก KTN

 

อันดับ 5 ตกเป็นของ หมายเลข 63 พงศ์พล นารายพิทักษ์ สังกัด Alpha Factory Racing Team by PULZAR

 

สรุปผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Eco 2018 Rd. 2

 1. หมายเลข 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ จาก V-Are Pro Garage Racing Team
 2. หมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร สังกัดทีม Team J1 Donut Racing
 3. หมายเลข 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ จาก HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage
 4. หมายเลข 56 อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย จาก KTN
 5. หมายเลข 63 พงศ์พล นารายพิทักษ์ สังกัด Alpha Factory Racing Team by PULZAR
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2561 - 12:26

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook