ผลควอลิฟายการแข่งขัน Thailand Super Series 2018 Rd. 5

          กลับมาสู่สนามบ้านเกิดกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการแข่งขัน Thailand Super Series 2018 ที่มีกำหนดการแข่งขัน ที่สนามพีระ เซอร์กิต จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เปิดเวทีประลองความเร็วเก็บคะแนนสะสม ก่อนเดินทางสู่ปลายทางของฤดูกาล 2018 โดยสำหรับการแข่งขันในสนามนี้ก็จะมีรุ่นการแข่งขันเดินทางมาแข่งขันที่สนามแห่งนี้ถึง 6 รุ่นการแข่งขันด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Thailand Super EcoThailand Super ProductionThailand Super CompactThailand Super PickupThailand Super 2000/Thailand Touring Car และ TA2 Thailand ส่วนผลการควอลิฟายของแต่ละรุ่นจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปดูกันเลยครับ

 

Thailand Super Eco

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 99 ดนุวัศ วรกิติไชย จากทีม Sukothai FC DNA Racing Team 

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 2 หมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร จากทีม Team J1 Donut Racing

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 3 หมายเลข 17 วิชชากร อุปมัย จากทีม Yk Motorsport by Sunoco

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม  เวลา
1 99 ดนุวัศ วรกิติไชย Sukothai FC DNA Racing Team 1:17.341
2 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร Team J1 Donut Racing 1:17.537
3 17 วิชชากร อุปมัย Yk Motorsport by Sunoco 1:17.937
4 56 อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย KTN 1:18.208
5 63 พงศ์พล นารายพิทักษ์ Alpha Factory Racing Team by PULZAR 1:18.372
6 88 อธิป ภูวนานนท์

ABS autocar

BoxzaRacing.com Motorsport Team

1:18.678
7 24 ณศรัณย์ โพธิโสโนทัย Sukhothai FC DNA Racing Team 1:18.900
8 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage 1:18.940
9 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ V-Are Pro Garage Racing Team 1:19.285
10 53 บัณฑิต ลัดดาแย้ม TRS Racing & TTพาเลทไม้ 1:19.450
11 5 ธวัชชัย ศิริธนไพศาล Powered by เฮียก้อ 1:19.455
12 36 เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ ก๋วยเจ๋ง Dynojets 1:19.590
13 69 แอนด์ดรูว์ โครนิน PT MAXNITRON MOTORSPORT 1:19.748
14 18 ภาวัต ฮะเจริญ   1:20.086
15 55 สุพัฒน์พงษ์ รจิตวัฒนา ONLYONE NITTO 55WASH 1:20.358
16 41 บุญญาฤทธิ์ สุภาศิริ Team J1 Donut Racing 1:21.174
17 25 พงศ์ทนุ คำใส B-Quik Racing Team 1:21.270
18 26 อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ B-Quik Racing Team 1:21.298
19 31 Kanlasit Atikullawat Morseng Racing Team 1:21.468
20 52 พงศ์พจน์ อู่ธนา Racing Garage 1:21.819
21 87 ธนวัฒน์ เนตรเดชาธนาสิทธิ์ Morseng Racing Team 1:22.151
22 91 ณัฐพันธุ์ อนุจรพันธ์ N Performance RG46 REDLINE 1:22.346
23 37 เอกคฑาวุธ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ K2 Blaze Racing Team 1:22.621

 

Thailand Super Production

ผู้ที่ทำเวลาควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 99 ณัฐพล แก้วกาญจนเศรษฐ์ จาก Sukothai FC DNA Racing Team

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 8 อธิพงษ์ ขำทอง จาก TPK RACING TEAM

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม เวลา
1 55 ชยพล โยธา Morseng Racing Team 1:12.540
2 99 ณัฐพล แก้วกาญจนเศรษฐ์ Sukothai FC DNA Racing Team 1:12.574
3 8 อธิพงษ์ ขำทอง TPK RACING TEAM 1:12.711
4 88 ยศรัญ แสนสุข

BILLIONAIRE BOY AND

888 CARWASH RACING TEAM

1:12.743
5 7 อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ

BILLIONAIRE BOY AND

888 CARWASH RACING TEAM

1:12.979
6 18 เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย Alpha Factory Racing Team By PULZAR 1:13.267
7 43

Victor Conrad Spliid 

Jensen

TR Motorsport 1:13.554
8 14 สิริศักดิ์ มัณฑุกัมพล WaxOne Racing Project 1:13.851
9 36 ชนากานต์ เลิศวิชัย Alpha Factory Racing Team by PULZAR 1:14.052
10 5 ภาวิณี โยธา Morseng Racing Team 1:15.987
11 15 สุรเกติ์ เกษมประศาสน์พร MRA Racing Team 1:17.626

 

Thailand Super Compact

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 18 อานนท์ รอดประเสริฐ จาก WaxOne Racing Project

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 39 ชานน อัศวสังสิทธิ จาก MRA Racing Team

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จาก YK Motorsports by SUNOCO 

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม  เวลา
1 18 อานนท์ รอดประเสริฐ WaxOne Racing Project 1:09.429
2 39 ชานน อัศวสังสิทธิ MRA Racing Team 1:10.396
3 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ YK Motorsports by SUNOCO  1:10.441
4 43 มานะ พรศิริเชิด Innovation Motorsport 1:10.711
5 5 ปวีณ แดงสง่า PT MAXNITRON MOTORSPORT 1:11.393
6 55 จารุตม์ จรวิเศษ Innovation Mortorsport 1:11.755
7 8 ธนปุรเชษฐ์ ศรีเลิศ PT MAXNITRON MOTORSPORT 1:11.771
8 19 เดชาธร ภู่อัครวุฒิ YK Motorsports by SUNOCO 1:11.848
9 51 ธิรุตม์ สุวรรณมาศ GS Racing Team 1:12.399
10 57 อัทธนีย์ ตั้งตรงเวชกิจ น้ำตาลบุรีรัมย์ 1:13.383
11 99 Rafael Galiana   1:14.175
12 35 วุฒา ใจสำราญ BoxzaRacing.Com MotorSport Team 1:14.743
13 89 ณัฐวุฒิ นาคสุวรรณ Vattana Motorsport 1:16.078

 

Thailand Super 2000/Thailand Touring Car

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จาก สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ Sittipol Group - KI Sugar

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 9 เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์ จาก สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ Sittipol Group - KI Sugar

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา จาก Singha Motorsport Team Thailand

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม  เวลา
1 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล

สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์

Sittipol Group - KI Sugar

1:05.525
2 9 เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์

สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์

Sittipol Group - KI Sugar

1:07.260
3 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Singha Motorsport Team Thailand 1:07.305
4 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา

PTT PERFORMA-V.C.MEAT

RPM-COSMIS Racing Team

1:07.824
5 19 ชยุส ยังพิชิต Singha TT Motorsport 1:08.035
6 24 ธำรง มหาดำรงค์กุล Singha Cosmo Motorsport 1:08.732
7 99 โทนี่ เพอร์ซี่ TR Motorpsport-Unixx 1:09.713
8 35 เจ็ม ยูดูวมาส SEVEN Racing 1:09.887
9 51 ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ RMI JUN RACING TEAM by SUNOCO 1:09.996
10 26 วิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร TBN MK IHERE RACING TEAM 1:10.125
11 17 เจษฎา ยังพิชิต Singha TT Motorsport 1:10.738
12 95 กิตติธัช วงษ์ไพร Vattana Motorsport  

 

Thailand Super Pick Up

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 16 เอกลักษณ์ นาคเกิด จาก LIQUI MOLY TEAM THAILAND

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 22 ธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ จาก Prospeed

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม เวลา 
1 16 เอกลักษณ์ นาคเกิด LIQUI MOLY TEAM THAILAND 1:12.560
2 22 ธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ Prospeed 1:13.606
3 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล   1:13.843
4 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล HYB มนตรีดีเซล DATATEC 1:14.594
5 39 พีรวัฒน์ ประจียชาติ LIQUI MOLY TEAM THAILAND 1:15.111
6 13 เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ Repsol-บังแซะแคมซิ่ง-ค.ร.ม.คนรักเมีย  1:15.155
7 46 ณัฐพร นามจักร Team Donut Exedy Racing 1:15.641
8 55 เพิก เลิศวังพง Repsol บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย 1:16.301
9 45 นฤชิต เกียรติมณีศรี Team Donut Exedy Racing 1:16.680
10 7 พงศ์พันธ์ พรประดิษฐ์กุล Amone-บังแซะแคมซิ่ง 1:17.098
11 9 อนุลักษณ์ กลัดทอง มาดามส้ม NPB PRO SPEED 1:17.098
12 96 วุฒิชัย ศลโกสุม MOTUL RACING TEAM 1:17.526
13 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Yss racing shock-PTT-Lenso  
14 44 ศิวรุจน์ ดิลกโรจน์ธีรกุล Prospeed POWER D THE  

 

TA2 Thailand

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 88 เคร็ก คอร์ลิส จาก TA2 Racing

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ หมายเลข 6 ฟิลลิป มาซูด จาก Innovation Mortorsport

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 3 ได้แก่ หมายเลข 55 ไมเคิล ฟรีแมน จาก Innovation Mortorsport 

 

อันดับ หมายเลข นักแข่ง ทีม  เวลา
1 88 เคร็ก คอร์ลิส TA2 Racing 1:04.508
2 6 ฟิลลิป มาซูด Innovation Mortorsport 1:04.662
3 55 ไมเคิล ฟรีแมน Innovation Mortorsport  1:04.874
4 16 ดอน พาสเตอร์ Team TEC Asian V8 Championship Philippines 1:05.102
5 11  เกรกเกอรี่ เบนเน็ท Amerasian Fragrance Racing 1:05.592
6 22 กรัณฑ์ ศุภพงษ์ TA2 Racing 1:05.638
7 35 Cem Yudulmaz SEVEN Racing 1:06.807
8 26 นรินทร์ แนวสถล B-Quik Racing Team 1:06.908
9 66 ธิรุตม์ สุวรรณมาศ GS Racing Team 1:07.697
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2561 - 11:32

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook