ผลควอลิฟายการแข่งขัน Thailand Super Series 2018 Rd. 3

Thailand Super Eco 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 1 หมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร จากทีม Team J1 Donut Racing

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 2 หมายเลข 99 ดนุวัศ วรกิติไชย จากทีม Sukothai FC DNA Racing Team

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ จากทีม V-Are Pro Garage Racing Team

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา
1 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร Team J1 Donut Racing 2:09.640
2 99 ดนุวัศ วรกิติไชย Sukothai FC DNA Racing Team 2:10.168
3 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ V-Are Pro Garage Racing Team 2:10.170
4 56 อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย KTN 2:10.498
5 63 พงศ์พล นารายพิทักษ์ Alpha Factory Racing Team by PULZAR 2:10.669
6 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage 2:11.640
7 17 วิชชากร อุปมัย Yk Motorsport by Sunoco 2:12.205
8 88 อธิป ภูวนานนท์ ABS autocar 2:12.295
9 36 เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ ก๋วยเจ๋ง Dynojets 2:12.688
10 53 บัณฑิต ลัดดาแย้ม TRS Racing & TTพาเลทไม้ 2:13.141
11 55 สุพัฒน์พงษ์ รจิตวัฒนา ONLYONE NITTO 55WASH 2:13.156
12 24 ณศรัณย์ โพธิโสโนทัย Sukhothai FC DNA Racing Team 2:13.588
13 69 แอนด์ดรูว์ โครนิน PT MAXNITRON MOTORSPORT 2:14.614
14 37 เอกคฑาวุธ ศรีนรศักดิ์ศิลป์ K2 Blaze Racing Team 2:15.269
15 41 บุญญาฤทธิ์ สุภาศิริ Team J1 Donut Racing 2:15.763
16 26 อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ B-Quik Racing Team 2:16.568
17 87 ธนวัฒน์ เนตรเดชาธนาสิทธิ์ Morseng Racing Team 2:17.440
18 52 พงศ์พจน์ อู่ธนา Racing Garage 2:17.717
19 5 ธวัชชัย ศิริธนไพศาล Powered by เฮียก้อ 2:17.863
20 18 ภาวัต ฮะเจริญ   2:18.965
21 25 พงศ์ทนุ คำใส B-Quik Racing Team 2:21.382
22 91 ณัฐพันธุ์ อนุจรพันธ์ N Performance RG46 REDLINE 2:21.579
23 22 มงคล ภาศรีเผ่าพงศ์ Morseng Racing Team 2:25.558

 

Thailand Super Production

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 43 Victor Conrad Spliid Jensen จาก TR Motorsport

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 หมายเลข 88 ยศรัญ แสนสุข จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา
1 43

Victor Conrad Spliid 

Jensen

TR Motorsport 1:59.577
2 88 ยศรัญ แสนสุข

BILLIONAIRE BOY AND

888 CARWASH RACING TEAM

2:00.118
3 55 ชยพล โยธา Morseng Racing Team 2:00.771
4 7 อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ

BILLIONAIRE BOY AND

888 CARWASH RACING TEAM

2:00.911
5 8 อธิพงษ์ ขำทอง TPK RACING TEAM 2:01.330
6 18 เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย Alpha Factory Racing Team By PULZAR 2:01.587
7 36 ชนากานต์ เลิศวิชัย Alpha Factory Racing Team by PULZAR 2:01.946
8 99 ณัฐพล แก้วกาญจนเศรษฐ์ Sukothai FC DNA Racing Team 2:03.346
9 14 สิริศักดิ์ มัณฑุกัมพล WaxOne Racing Project 2:05.692
10 5 ภาวิณี โยธา Morseng Racing Team 2:08.384
11 65 Douglas Khoo Viper Niza Racing 2:13.843
12 15 สุรเกติ์ เกษมประศาสน์พร MRA Racing Team 2:15.087
13 25 ปริวัฒน์ วิริยะวณิชย์ MRA Racing Team DNS
14 45 พงษ์ ตระกูลทอง K45 DNS

 

Thailand Super Compact

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 18 อานนท์ รอดประเสริฐ จากทีม WaxOne Racing Project

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 หมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จาก YK Motorsports by SUNOCO

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 43 มานะ พรศิริเชิด จาก Innovation Motorsport

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา 
1 18 อานนท์ รอดประเสริฐ WaxOne Racing Project 1:54.511
2 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ YK Motorsports by SUNOCO 1:56.252
3 43 มานะ พรศิริเชิด Innovation Motorsport 1:56.574
4 19 เดชาธร ภู่อัครวุฒิ YK Motorsports by SUNOCO 1:56.637
 5 8 ธนปุรเชษฐ์ ศรีเลิศ PT MAXNITRON MOTORSPORT 1:58.613
 6 39 ชานน อัศวสังสิทธิ MRA Racing Team 1:59.459
 7 55 จารุตม์ จรวิเศษ Innovation Mortorsport 2:01.131
 8 5 ปวีณ แดงสง่า PT MAXNITRON MOTORSPORT 2:03.101
89 ณัฐวุฒิ นาคสุวรรณ Vattana Motorsport 2:06.745
10 57 อัทธนีย์ ตั้งตรงเวชกิจ น้ำตาลบุรีรัมย์ 2:08.317
11 4 Claire Louise Jadrek B-Quik Racing Team 2:14.235
12 35 วุฒา ใจสำราญ BoxzaRacing.Com MotorSport Team DNS
13 47 ฮิเดะฮารุ คุโรกิ TEIN TEAM THAILAND DNS

 

Thailand Super Pickup

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 22 ธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ จาก Prospeed

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 หมายเลข 16 เอกลักษณ์ นาคเกิด จาก LIQUI MOLY TEAM THAILAND

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา 
1 22 ธนวัฒน์ สุวรรณรัตน์ Prospeed 2:00.822
2 16 เอกลักษณ์ นาคเกิด LIQUI MOLY TEAM THAILAND 2:01.070
3 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล   2:01.930
4 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล HYB มนตรีดีเซล DATATEC 2:03.090
5 13 เฉลิมพล ผลลูกอินทร์ Repsol-บังแซะแคมซิ่ง-ค.ร.ม.คนรักเมีย 2:03.740
6 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย Yss racing shock-PTT-Lenso 2:07.609
7 46 ณัฐพร นามจักร Team Donut Exedy Racing 2:07.907
8 55 เพิก เลิศวังพง Repsol บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย 2:09.677
9 96 วุฒิชัย ศลโกสุม MOTUL RACING TEAM 2:10.796
10 7 พงศ์พันธ์ พรประดิษฐ์กุล Amone-บังแซะแคมซิ่ง 2:12.084
11 39 พีรวัฒน์ ประจียชาติ LIQUI MOLY TEAM THAILAND 2:12.790
12 44 ศิวรุจน์ ดิลกโรจน์ธีรกุล Prospeed POWER D THE DNS
13 45 นฤชิต เกียรติมณีศรี Team Donut Exedy Racing DNS
14 9 อนุลักษณ์ กลัดทอง มาดามส้ม NPB PRO SPEED DQ

 

Thailand Super 2000/Thailand Touring Car

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จาก สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ 

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 หมายเลข 95 กิตติธัช วงษ์ไพร จาก Vattana Motorsport

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา จาก Singha Motorsport Team Thailand

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา 
1 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล

สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์

Sittipol Group - KI Sugar

1:48.681
2 95 กิตติธัช วงษ์ไพร Vattana Motorsport 1:49.154
3 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา Singha Motorsport Team Thailand 1:50.035
4 51 ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ RMI JUN RACING TEAM by SUNOCO 1:51.923
5 9 เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์

สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์

Sittipol Group - KI Sugar

1:51.926
6 24 ธำรง มหาดำรงค์กุล Singha Cosmo Motorsport 1:52.107
7 88 รูดอล์ฟ ยู Painkiller Racing Thailand 1:52.700
8 99 โทนี่ เพอร์ซี่ TR Motorpsport-Unixx 1:56.512
9 17 เจษฎา ยังพิชิต Singha TT Motorsport 1:56.784
10 35 เจ็ม ยูดูวมาส SEVEN Racing 1:57.254
11 19 ชยุส ยังพิชิต Singha TT Motorsport 2:02.588
12 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา

PTT PERFORMA-V.C.MEAT

RPM-COSMIS Racing Team

2:13.935
13 26 วิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร TBN MK IHERE RACING TEAM 2:20.076

 

Thailand Super Car GTC/Cayman GT4 Trophy Thailand

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 37 มานัต กุละปาลานนท์ จาก Toyota Team Thailand

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 2 หมายเลข 2 ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา จาก JWD Unixx Racing Team

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 หมายเลข 9 คมิก กรรณสูต จาก AAS Motorsport

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา 
1 37 มานัต กุละปาลานนท์ Toyota Team Thailand 1:45.016
2 2 ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา JWD Unixx Racing Team 1:45.117
3 9 คมิก กรรณสูต AAS Motorsport 1:46.055
4 63 ศิลป์ ธีรนิติ PT MAXNITRON MOTORSPORT 1:47.064
5 18 เอียน รอส กี๊กกี้ B-Quik Racing Team 1:47.436
6 7 วีระกาจ ดอกจันทร์ Worldpumps 1:51.286
7 66 รูดอล์ฟ ยู PainKiller Racing Thailand 1:51.369
8 14 ทศพล เปี่ยมใย Morseng Racing Team 1:51.469
9 10 ประทีป ตันประเสริฐ BENDIX SRT RACING TEAM 1:51.886
10 46 พสุ ลิปตพัลลภ AAS Motorsport 1:52.274
11 19 สุทธิพงศ์ สมิตชาติ Toyota Team Thailand 1:52.602
12 13 นรินทร์ เย็นสุข KS Racing 2:36.824
13 8 สนธยา คุณปลื้ม Racing Spirit Thailand DNS

 

TA2 Thailand

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 1 หมายเลข 6 ฟิลลิป มาซูด จาก Innovation Mortorsport

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 2 หมายเลข 16 ดอน พาสเตอร์ จาก Team TEC Asian V8 Championship Philippines

 

ผู้ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ 3 ได้แก่ 55 ไมเคิล ฟรีแมน จาก Innovation Mortorsport

 

อันดับ เบอร์ นักแข่ง ทีม เวลา 
1 6 ฟิลลิป มาซูด Innovation Mortorsport 1:44.449
2 16 ดอน พาสเตอร์ Team TEC Asian V8 Championship Philippines 1:44.475
3 55 ไมเคิล ฟรีแมน Innovation Mortorsport 1:45.623
4 22 กรัณฑ์ ศุภพงษ์ TA2 Racing 1:46.673
5 88 เคร็ก คอร์ลิส TA2 Racing 1:47.031
6 26 นรินทร์ แนวสถล B-Quik Racing Team 1:48.662
7 35 Cem Yudulmaz SEVEN Racing 1:53.794
8 11 เกรกเกอรี่ เบนเน็ท Amerasian Fragrance Racing DNS
9 17 ปรมินทร์ มีสมานยนต์ J17 TA2 RACING DNS
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 12 กรกฏาคม 2561 - 11:28

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook