ผลการแข่งขัน Thailand Super Series 2018 Rd. 1

Thailand Super Eco 2018 Rd. 1

อันดับ 1 รถแข่งหมายเลข 99 ดนุวัศ วรกิติไชย จาก Sukothai FC DNA Racing Team

 

อันดับ 2 เป็น รถแข่งหมายเลข 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ จาก V-Are Pro Garage Racing Team

 

อันดับ 3 รถแข่งหมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร จาก Team J1 Donut Racing

 

อันดับ 4 รถแข่งหมายเลข 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ จาก HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage

 

อันดับที่ 5 คือ รถแข่งหมายเลข 55 สุพัฒน์พงษ์ รจิตวัฒนา จาก ONLYONE NITTO 55WASH

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super Eco 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 99 ดนุวัศ วรกิติไชย จาก Sukothai FC DNA Racing Team
 2. หมายเลข 35 จารุวัตร มณีรัตนชัยสิทธิ์ จาก V-Are Pro Garage Racing Team
 3. หมายเลข 46 พฤกษ์ธกานต์ สุวัฒนกร จาก Team J1 Donut Racing
 4. หมายเลข 19 นันทวัฒน์ ชำนาญ จาก HYB by TTR Shop & V-Are Pro Garage
 5. หมายเลข 55 สุพัฒน์พงษ์ รจิตวัฒนา จาก ONLYONE NITTO 55WASH

 

Thailand Super Production 2018 Rd. 1

อันดับที่ 1 รถแข่งหมายเลข 88 ยศรัญ แสนสุข จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM

 

อันดับ 2 รถแข่งหมายเลข 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team

 

อันดับ 3 รถแข่งหมายเลข 45 พงษ์ ตระกูลทอง จาก K45

 

อันดับ 4 รถแข่งหมายเลข 14 สิริศักดิ์ มัณฑุกัมพล สังกัดทีม WaxOne Racing Project

 

อันดับ 5 รถแข่งหมายเลข 36 ชนากานต์ เลิศวิชัย จาก Alpha Factory Racing Team by PULZAR

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super Production 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 88 ยศรัญ แสนสุข จาก BILLIONAIRE BOY AND 888 CARWASH RACING TEAM
 2. หมายเลข 55 ชยพล โยธา จาก Morseng Racing Team
 3. หมายเลข 45 พงษ์ ตระกูลทอง จาก K45
 4. หมายเลข 14 สิริศักดิ์ มัณฑุกัมพล สังกัดทีม WaxOne Racing Project
 5. หมายเลข 36 ชนากานต์ เลิศวิชัย จาก Alpha Factory Racing Team by PULZAR

 

Thailand Super Compact 2018 Rd. 1

อันดับที่ 1 รถแข่งหมายเลข 55 จารุตม์ จรวิเศษ จาก Innovation Mortorsport

 

อันดับที่ 2 รถแข่งหมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จาก YK Motorsports by SUNOCO

 

อันดับที่ 3 รถแข่งหมายเลข 5 ปวีณ แดงสง่า จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT

 

อันดับ 4 รถแข่งหมายเลข 43 มานะ พรศิริเชิด จาก Innovation Mortorsport

 

อันดับ 5 รถแข่งหมายเลข 8 ธนปุรเชษฐ์ ศรีเลิศ จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super Compact 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 55 จารุตม์ จรวิเศษ จาก Innovation Mortorsport
 2. หมายเลข 14 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จาก YK Motorsports by SUNOCO
 3. หมายเลข 5 ปวีณ แดงสง่า จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT
 4. หมายเลข 43 มานะ พรศิริเชิด จาก Innovation Mortorsport
 5. หมายเลข 8 ธนปุรเชษฐ์ ศรีเลิศ จาก PT MAXNITRON MOTORSPORT

 

Thailand Super Pickup 2018 Rd. 1

อันดับที่ 1 รถแข่งหมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล

 

อันดับ 2 รถแข่งหมายเลข 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย จาก Yss racing shock-PTT-Lenso

 

รถแข่งหมายเลข 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล จาก HYB มนตรีดีเซล DATATEC ก็สามารถไล่แซงในช่วงท้ายจบการแข่งขันในอันดับ 3 ได้สำเร็จ

 

อันดับ 4 เป็น รถแข่งหมายเลข 46 ณัฐพร นามจักร จาก Team Donut Exedy Racing

 

อันดับ 5 เป็น รถแข่งหมายเลข 96 วุฒิชัย ศลโกสุม จาก MOTUL RACING TEAM

 

สรุปผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Super Pickup 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 11 ไพฑูรย์ ธรรมาศิริกุล
 2. หมายเลข 29 จรัส แจ้งกมลกุลชัย จาก Yss racing shock-PTT-Lenso
 3. หมายเลข 92 ทรงศักดิ์ กรสิริสืบสกุล จาก HYB มนตรีดีเซล DATATEC
 4. หมายเลข 46 ณัฐพร นามจักร จาก Team Donut Exedy Racing
 5. หมายเลข 96 วุฒิชัย ศลโกสุม จาก MOTUL RACING TEAM

 

Thailand Super 2000 2018 Rd. 1 

ผู้ที่คว้าอันดับที่ 1 ในรุ่น Thailand Super 2000 ได้แก่ หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ / Sittipol Group - KI Sugar

 

อันดับ 2 หมายเลข 95 กิตติธัช วงษ์ไพร จาก Vattana Motorsport

 

อันดับ 3 หมายเลข 9 เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์ จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ / Sittipol Group - KI Sugar

 

อันดับ 4 หมายเลข 26 วิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร จาก TBN MK IHERE RACING TEAM

 

สรุปผลการแข่งขัน Thailand Super 2000 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 11 มั่นคง เสถียรถิระกุล จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ / Sittipol Group - KI Sugar
 2. หมายเลข 95 กิตติธัช วงษ์ไพร จาก Vattana Motorsport
 3. หมายเลข 9 เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์ จากทีม สิทธิผล กรุ๊ป-เค ไอ ชูก้าร์ / Sittipol Group - KI Sugar
 4. หมายเลข 26 วิจักษณ์ เลิศประเสริฐภากร จาก TBN MK IHERE RACING TEAM

 

Thailand Touring Car 2018 Rd. 1

รุ่น Thailand Touring Car อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา จาก Singha Motorsport Team Thailand

 

อันดับ 2 หมายเลข 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา สังกัด PTT PERFORMA-V.C.MEAT-RPM-COSMIS Racing Team

 

อันดับ 3 หมายเลข 99 โทนี่ เพอร์ซี่ จาก TR Motorpsport-Unixx

 

อันดับ 4 หมายเลข 51 ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ จาก RMI JUN RACING TEAM by SUNOCO

 

สรุปผลการแข่งขันในรุ่น Thailand Touring Car 2018 Rd. 1

 1. หมายเลข 25 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา จาก Singha Motorsport Team Thailand
 2. หมายเลข 4 ขจรศักดิ์ ณ สงขลา สังกัด PTT PERFORMA-V.C.MEAT-RPM-COSMIS Racing Team
 3. หมายเลข 99 โทนี่ เพอร์ซี่ จาก TR Motorpsport-Unixx
 4. หมายเลข 51 ธีร์รัถต์ สุทธิสัมพัทน์ จาก RMI JUN RACING TEAM by SUNOCO
Salmon Power
เขียนโดย: Salmon Power
เมื่อ: 13 มิถุนายน 2561 - 17:06

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook